CS. Nguyễn Minh Quang

Nguyễn Minh Quang chuyên ngành răng hàm mặt tổng quát  tại nha khoa MIRAI - 432 Lạch Tray. Với sự tỉ mỉ, khéo léo và tính cầu toàn, đã điều trị và thẩm mỹ thành công nhiều case khó. Làm hài lòng ngay cả những khách hàng khó tính nhất.

Chức vụ: 
Cộng Sự