BS CK1 - Chử Minh Toàn

Bác sĩ Chử Minh Toàn hiện là giám đốc phòng khám nha khoa Mirai với hơn 15 năm kinh nghiệm, 

Chức vụ: 
Giám đốc